Thông báo học phí và lệ phí của bậc Cao đẳng, Đại học năm học 2013-2014 (khóa 2012 trở về trước)
Trang chủ  /   Thông báo học phí  /   ĐH - CĐ Khóa 2012 trở về trước 6/9/2013 14:55:50 PM 

I.Học phí hệ tín chỉ

 

1. Khóa 2011 trở về trước

- Bậc Cao đẳng 435.000đ/tín chỉ
- Bậc Đại học
465.000đ/tín chỉ

 

2. Khóa 2012

- Bậc Cao đẳng 465.000đ/tín chỉ
- Bậc Đại học 495.000đ/tín chỉ

 

Lưu ý:   
   
Đơn giá tín chỉ trên chỉ áp dụng đối với các môn học lý thuyết. Đối với các môn có chi phí phát sinh thêm như:

+ Các môn thực hành, thí nghiệm: chi phí vật tư tiêu hao và khấu hao trang thiết bị, công cụ dụng cụ;

+ Các môn học có kết hợp tham quan, kiến tập, thực tập ngoài trường: chi phí thuê xe, chi phí giáo viên hướng dẫn, chi phí phát sinh khác

+ Các môn học với giáo viên nước ngoài.

    Đơn giá tín chỉ của các môn có chi phí phát sinh như trên sẽ bằng đơn giá các môn lý thuyết nhân với hệ số chi phí phát sinh được ban hành theo Quyết định số 1271/QĐ-ĐKC ngày 12 tháng 7 năm 2012 của Hiệu trưởng. (Vui lòng xem tại đây)
 

II.   Học phí hệ niên chế

1. Bậc Đại học   7.950.000đ/HK

2. Lệ phí

- Thi lại 150.000đ/môn
- Thi lại tốt nghiệp 500.000đ/môn
- Làm lại và bảo vệ luận văn/đồ án TN lần 2 3.000.000đ/đề tài

 


III.   Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng

1. Giáo dục thể chất      

- Đơn giá áp dụng cho Cao đẳng, Đại học 300.000đ/tín chỉ

 

2. Giáo dục quốc phòng

- Đơn giá 1 học phần 300.000đ/học phần.

 

Ghi chú:

- Cao đẳng, Đại học: 3 học phần

- Liên thông từ trung cấp lên Cao đẳng: 1 học phần

- Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học: 1 học phần

- Liên thông từ Trung cấp lên Đại học: 2 học phần

 

Xem thêm
     Thông báo mức học phí và thời hạn đóng học phí HK1 NH 2013 - 2014 đ/v lớp ban ngày và ban đêm từ khóa 2012 trở về trước  (6/9/2013 16:17:9 PM)
PHÒNG TÀI CHÍNH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM
Trụ sở: 475A (số cũ:144/24) Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
ĐT: (08) 3 5120 789
Email: taichinh@hutech.edu.vn
Trang Chủ | Quản lý nhập liệu | Liên Hệ
Bản quyền © 2013 HUTECH