Lịch sự kiện
Chủ nhật
31/10/2021
Webinar "Thích ứng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - "Work from home" - Thách thức và cơ hội
Trực tuyến
Thứ 7
30/10/2021
Webinar "Thích ứng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - Cân bằng mối quan hệ trong gia đình
Trực tuyến
Thứ 5
28/10/2021
Talkshow "Họ đã đến World Cup như thế nào?"
Trực tuyến
Chủ nhật
24/10/2021
Webinar "Thích ứng mùa dịch trong trạng thái bình thường mới" - "Kết nối" trong trạng thái bình thường mới
Trực tuyến
Thứ 7
23/10/2021
Ngày hội tốt nghiệp và kết nối doanh nghiệp Viện Khoa học Ứng dụng HUTECH
Trực tuyến